Auttamalla onnellisuutta


Vennerin toiminnan tavoitteet perustuvat seuraaviin arvoihin: myötätuntoon, auttamiseen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, yhteisöllisyyteen ja positiivisuuteen. Meille Vennerillä hyvinvointi kaikissa muodoissaan on tärkeää. Teemme työtä ravinteikkaan ruoan ja hyvinvoinnin parissa, haluamme voimauttaa ihmisiä ja mahdollistaa tavoitteiden saavuttamista, lisätä tietoisuutta ja onnellisuutta niin arjessa kuin työssä. Yhdessä osaamisellamme haluamme auttaa yhteisöllisesti, vaikuttavasti ja laajasti apua eniten tarvitsevia. Niin syntyi Venner – jotta yhdenkään lapsen vatsa ei kurnisi.

Uskomme vahvasti, että auttamalla muita vaikutat onnellisuuteen laajasti: auttamasi henkilön hyvinvointiin, omaan mieleesi sekä yhteiskunnalliseen auttamiskulttuuriin. Olemme myös Vennerillä sitä mieltä, että kaikki apu ja ilo, jota voit levittää ympärillesi on äärettömän arvokasta, motivoivaa ja henkeä kohottavaa. Hymyilet, avaat oven naapurillesi, kysyt kollegasi kuulumisia, halaat ja kiität perheenjäsentäsi –kaikki nämä ovat arjen pieniä hyviä asioita, jotka tukevat ympäristösi ja sinun onnellisuuttasi.

Lukuisat onnellisuustutkimukset osoittavat, että myötätuntoiset teot eivät paitsi aikaansaa hyvää toiselle, vaan oma onnellisuutesi ja jopa hyvinvointisi lisääntyy. Apu on vaikuttavaa saajalleen, lisäksi sen antaminen on yksi ihmisen onnellisuuden perusta. Voisikin sanoa, että yksi parhaimmista tavoista tulla itse pitkäaikaisesti onnelliseksi on omaksua toisten auttamisen asenne. Mielen hyötyjen lisäksi auttamisen avulla saadut terveyshyödyt liittyvät esimerkiksi hyvänolonhormoni oksitosiinin nousuun. Rauhoittumishermostomme toimii hyvin, kun voimme antaa tai vastaanottaa lämpöä ja myötätuntoa.

Syntymästämme asti meillä on tarve olla yhteisöllisiä, kuulua joukkoon. Toisten auttaminen ja yhteistyö on mahdollistanut lajimme selviytymisen. Avun antaminen muille vahvistaa myös sosiaalista yhteenkuuluvaisuuttamme ja saa meidät tuntemaan merkityksellisyyttä elämässämme. Jo sivusta seuraamalla toisen henkilön antaman avun näkeminen tai kokeminen tuo ihmisille nostatuksen tunnetta. Esimerkin perusteella muidenkin on helpompi toimia. Monelle elämän merkityksellisyys syntyy yhteisöllisyydestä ja myötätunnosta oman mukavuuden, edun tai nautinnon tavoittelun sijaan.

Myötätuntoa voi myös tietoisesti lisätä tekojen kautta. Kannattaa kokeilla, miltä tuntuisi ottaa myötätunto tavaksi –ja tehdä yksi merkityksellinen teko päivässä. Jos siis se ei vielä ole tapasi! Monesti tutkailemalla omaa toimintaamme huomaammekin itse asiassa, että luontaisesti toimimme toisiamme kohtaan jo varsin myötätuntoisesti. Voimme vielä lisätä onnellisuuttamme huomioimalla tekomme, jopa kirjaamalla niitä päivittäin ylös, ja tulemalla näin tietoisemmiksi toiminnastamme. Voimme huomata auttamisen positiiviset vaikutukset konkreettisissa teoissa, mutta ehkäpä laajemminkin omassa mielessämme.

Luodaanhan yhdessä onnellisuutta lisäävää auttamisen kulttuuria!

Emilia